Aqua Clean+ heeft de belangrijkste punten uit de kwaliteitsmetingen voor u op een rij gezet om te waarborgen dat de werkzaamheden correct uitgevoerd worden. Dit process wordt verstaan onder al onze geleverde diensten.

Procesoptimalisatie

Hoe worden uw schoonmaakprogramma's uitgevoerd? Hoe hoog is de kwaliteit en wat zijn uw verbeterpunten? Met het Dagelijkse Kontrole Systeem (DKS) kunnen wij dagelijks de kwaliteit meten van de geboden schoonmaakwerkzaamheden.

Dagelijks Kontrole Systeem

Het DKS is ontwikkeld door de Vereniging van Schoonmaak Research. Met het systeem kan de objectleider snel en eenvoudig grip krijgen op het schoonmaakproces. Het systeem is procesgericht en heeft als doel tijdig fouten te signaleren en verbeteringen op de werkvloer door te voeren. Met DKS wordt op een eenvoudige en efficiënte wijze inzicht verkregen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakhandelingen. Met het systeem wordt het kwaliteitsniveau bewaakt

DKS

Indien gewenst kunnen wij voor u DKS-rondes lopen in de door ons schoongemaakte ruimten. Dit wordt uitgevoerd met een vooraf af te stemmen frequentie. Tevens ontvangt u na iedere controle een uitgebreid rapport.

Belevingsronde

Bij de belevingsronde staat de kwaliteitsbeleving centraal, maar dan vanuit de optiek van de gebouwbeheerder. Een medewerker van Aqua Clean+ zal dan samen met de gebouwenbeheerder en/of gebruiker door het pand lopen. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de kwaliteit en kunnen we nóg scherper kijken naar waar eventuele verbeteringen nodig zijn. De belangrijkste bevindingen en actiepunten worden vastgelegd.

Het Logboek

Het logboek is een agenda die altijd op het project aanwezig is op een vaste plek. Hierin kunnen per dag, zowel door de opdrachtgever als door onze medewerkers, op- en aanmerkingen geplaatst worden. In het logboek staan tevens onder andere: de schoolvakanties, Arbo-tips, de huisregels van Aqua Clean+, feestdagen, veiligheidsregels, etc.
Aqua Clean+ heeft vertrouwen in haar aangenomen personeel maar zij worden continu gecontroleerd door onze rayonleiders/sters